Một số công nghệ xử lý khí thải

Đăng bởi BÙI HẠNH NGUYÊN vào lúc 16/08/2018

Xử lý nước thải là quá trình tách các tạp chất ra khỏi nguồn nước thải. Công nghệ xử lý được áp dụng căn cứ vào mức độ ô nhiễm đầu nguồn để đưa ra phương án xử lý tiết kiệm, hiệu quả và điều quan trong nhất là đạt được nguồn nước thải sạch nhất trước khi thải ra môi trường. Các phương pháp xử lý nước thải bao gồm xử lý hóa học, xử lý sinh học, xử lý vật lý và đôi khi gặp nhiều nguồn nước thải khó xử lý họ sẽ đưa ra các phương án xử lý kết hợp giữa sinh, hóa, lý.

Xử lý khí thải là quá trình xử lý các loại bụi, mùi và các chất độc tố ra khỏi khí thải trước khi thải ra môi trường. Hiện nay công nghệ xử lý khí thải ở nước ta rất phong phú và đa dạng cần căn cứ vào nguồn ô nhiễm để đưa ra phương án xử lý phù hợp.

Một số công nghệ xử lý khí thải hay được áp dụng như:

- Xử lý khí thải bằng than hoạt tính ( Tháp hấp phụ ).

- Xử lý khí thải bằng phương pháp đốt ( Dùng nhiệt hoặc tia laze ).

- Xử lý khí thải bằng phương pháp hóa học ( Hóa chất ).

Quy trình và dây truyền lọc nước

16/08/2018 BÙI HẠNH NGUYÊN 1

Quy trình xử lý nước giếng khoan

16/08/2018 BÙI HẠNH NGUYÊN 1

binh-luan

s s

18/08/2018

Bhjk

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: